Sabtu, 16 Oktober 2010

MASALAH SISTEM ONLINE

Bahagian MIS dengan ini memaklumkan bahawa semua masalah berkaitan Sistem Online adalah di bawah tanggungjawab 3 orang pegawai bertugas mengikut zon seperti berikut:

Zon : Timur , Borneo dan Gudang Tunjang , Stor Kuala Krai ,
Stor Sabah , Stor Sarawak
Pegawai bertugas : Siti NurHidayah Bt Zainol
No. Tel : 019-5184295
E-mail / YM : snz_83@yahoo.com

Zon : Tengah, Selatan dan Stor Ipoh, Stor Bt Caves, Stor Kluang
Pegawai bertugas : Mohd Fitri Bin Othman
No. Tel : 012-4182135
E-mail / YM : fitrymis@yahoo.com

Zon : Utara dan Stor Sg. Petani
Pegawai bertugas : Noraziah Bt Azme
No. Tel : 019-5073617
E-mail / YM : noraziahazme@yahoo.comPembahagian pegawai berikut mengikut zon adalah untuk memudahkan pemantauan dan penyelesaian masalah agar Sistem Online dapat dikendalikan dengan lancar.